page_banner

Sut i ddewis un taflunydd smart teulu da

Gydag uwchraddio gameplay adloniant cartref, daeth y farchnad taflunio smart mewn cyfnod ffrwydrol, ac mae llawer o ddefnyddwyr hefyd yn llawn chwilfrydedd am rywogaethau newydd megis cynhyrchion taflunio.Yna, sut ydyn ni'n dewis taflunwyr?

img (1)

Penderfyniad Brodorol

Ni waeth pa gynnyrch digidol, mae datrysiad yn ffactor sy'n peri pryder i bawb.Mae dulliau penderfyniadau a chynrychioli cyffredin fel a ganlyn:

SVGA: datrysiad cyffredin taflunydd darbodus 800x600

XGA: Penderfyniad 1024x768 wedi'i fabwysiadu gan daflunwyr busnes ac addysg prif ffrwd

SXGA +: Cydraniad 1400x1050 wedi'i fabwysiadu gan daflunwyr pen uchel ar gyfer cymwysiadau proffesiynol pen uchel fel delweddau

480c: Y datrysiad a ddefnyddir gan daflunwyr cartref pen isel 852x480

720p: cydraniad 1280x720 neu 1280x768 a ddefnyddir gan daflunwyr cartref canol-ystod

1080p: Cydraniad 1920x1080 neu 1920x1200 wedi'i fabwysiadu gan daflunwyr cartref pen uchel.

img (2)
img (3)

Bywyd Gwasanaeth

Mae gan unrhyw gynnyrch digidol fywyd gwasanaeth.Rhaid i offer digidol a brynir am bris drud fod yn wydn.Ar gyfer y taflunydd, y lle sydd â'r gyfradd golled fwyaf yw'r bwlb mewnol.Mae bywyd taflunydd cyffredinol tua phedair blynedd, ac yn aml mae angen disodli'r bwlb adeiledig mewn tua dwy flynedd.Hyd yn oed ar ôl y disodli, ni fydd yr effaith flaenorol yn cael ei gyflawni.Felly, wrth brynu taflunydd, argymhellir rhoi blaenoriaeth i'r amcanestyniad ffynhonnell golau LED gwydn a chlir.

Disgleirdeb

Mae disgleirdeb y taflunydd yn gysyniad y mae'n rhaid ei grybwyll wrth sôn am y taflunydd.Lumen yw'r uned sy'n disgrifio'r disgleirdeb.Cyfatebiaeth syml iawn: Mae'n penderfynu a allwch chi weld y cysgodion neu weld cwmwl o olau gwyn pan fyddwch chi'n gwylio'r fideo yn ystod y dydd.

Dim ond yn y tywyllwch y gellir gweld Lumen 500.Mae lumens yn yr ystod o 1000-2000, ac mae'r llenni yn cael eu tynnu yn ystod y dydd, ac nid oes unrhyw ysgogiad golau cryf, a gellir ei weld yn effeithiol.Pan fydd y lumens yn uwch na 2000-3000, yn y bôn mae'n ddigon llachar, a gwerthoedd eraill yn bennaf sy'n effeithio ar yr effaith gwylio.Argymhellir dewis taflunydd gyda thua 2000 o lumens i'w ddefnyddio yn yr ystafell wely, a thaflunydd uwchlaw 2000 lumens i'w ddefnyddio mewn mannau mawr fel yr ystafell fyw.

img (4)
img (5)

Llais ac Oeri

Yn aml mae gan daflunwyr o ansawdd uchel swyddogaethau afradu gwres rhagorol, a'r gwahaniaeth mwyaf rhwng taflunwyr israddol a thaflunwyr brand yw'r swyddogaeth afradu gwres a sŵn.Mae taflunwyr sydd â swyddogaeth afradu gwres rhagorol yn aml yn defnyddio sŵn isel iawn, ac mae lefel y sŵn yn bwysig iawn i brofiad gwylio'r defnyddiwr.Mae'r sŵn sylfaenol ≤40DB eisoes yn dda iawn, a gall ddarparu amgylchedd gwylio cymharol dawel.


Amser post: Maw-10-2022